logo

比萨学联
Chinese Students and Scholars Union in Pisa


 
留学指南
 
学习概况
 
材料准备
 
语言培训
 
心得体会

 

 

 
 

关于新生报到注册,申请奖学金和办理居留的心得

留学归国人员如何购买免税车

如何办理意大利临时居留

 
     
 
 
     
  首页 | 全意学联 | 版权申明 | 联系我们  
  Copyright © 2007 by CSSUP. All Rights Reserved  
  Web 1.0 design by Pan Ke